Търсене за NAGARES

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1управляващ блок, отопление/ вентилация8436034412816UBD/16-12[=>]без държач паспортно напрежение, волт[=>]12
2управляващ блок, климатизация8436034413004MEC/8-12[=>]без държач паспортно напрежение, волт[=>]12
3управляващ блок, климатизация8436034413141MECD/8-12[=>]без държач паспортно напрежение, волт[=>]12
4управляващ блок, климатизация8436034412618MPVN/5-12[=>]без държач паспортно напрежение, волт[=>]12
5управляващ блок, време за подгряване8436034411550TPD/12-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]15
6управляващ блок, време за подгряване8436034411529TPD/5-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]7
7управляващ блок, време за подгряване8436034411536TPD/5-24[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]7
8управляващ блок, време за подгряване8436034411543TPD/6-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]7
9управляващ блок, време за подгряване8436034411574TPD/7-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]7
10управляващ блок, време за подгряване8436034413097TPDM/32-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
11управляващ блок, време за подгряване8436034413103TPDM/34-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
12управляващ блок, време за подгряване8436034413110TPDM/35-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
13управляващ блок, време за подгряване8436034413127TPDM/36-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
14управляващ блок, време за подгряване8436034411567TPDSG/6-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]4
15управляващ блок, време за подгряване8436034411826TPF/6-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 , -щифтен[=>]6 подгряване, сек.[=>]5
16управляващ блок, време за подгряване8436034411734TPK/8-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
17управляващ блок, време за подгряване8436034411741TPK/8-24[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]24
18управляващ блок, време за подгряване8436034411710TPP/8-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
19управляващ блок, време за подгряване8436034411727TPP/8-24[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]24
20управляващ блок, време за подгряване8436034411833TPPF/6-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 , -щифтен[=>]6 подгряване, сек.[=>]2
21управляващ блок, време за подгряване8436034411840TPPSS/7-12[=>]без държач паспортно напрежение, волт[=>]12 , -щифтен[=>]6 подгряване, сек.[=>]5
22управляващ блок, време за подгряване8436034412953TPPSS/7-24[=>]без държач паспортно напрежение, волт[=>]24 , -щифтен[=>]6
23управляващ блок, време за подгряване8436034411598TRM/12-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]7
24управляващ блок, време за подгряване8436034412809BDL/7-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
25управляващ блок, време за подгряване8436034412489TRMB/12-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]7
26управляващ блок, време за подгряване8436034412519BED/7-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
27управляващ блок, време за подгряване8436034411611TRMC/12-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]2
28управляващ блок, време за подгряване8436034413158BFN/14-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12
29управляващ блок, време за подгряване8436034412496TRME/12-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12 подгряване, сек.[=>]4
30управляващ блок, време за подгряване8436034411888BRE/5-12[=>]с държач паспортно напрежение, волт[=>]12