Търсене за PILENGA

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен диск5126вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]300 дебелина на спир. диск, мм[=>]9,90 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]68,1 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]2
2спирачен диск5335вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]240 дебелина на спир. диск, мм[=>]12,00 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]45,1 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките 1, [=>]4 брой на дупките 2, [=>]2
3спирачен дискV801вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]294 дебелина на спир. диск, мм[=>]19,00 мин. дебелина, мм[=>]17,4 височина, мм[=>]60,5 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
4спирачен дискV226масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]358 дебелина на спир. диск, мм[=>]28,00 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]74 центриращ диаметър, мм[=>]85 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]2
5спирачен дискV566масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,00 мин. дебелина, мм[=>]22 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]4
6спирачен диск5127вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]300 дебелина на спир. диск, мм[=>]12,00 мин. дебелина, мм[=>]10,4 височина, мм[=>]67,9 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]2
7спирачен диск5336вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]214 дебелина на спир. диск, мм[=>]12,00 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]46,5 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]4
8спирачен дискV804вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]356 дебелина на спир. диск, мм[=>]36,00 мин. дебелина, мм[=>]34,4 височина, мм[=>]61,9 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
9спирачен дискV227масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]345 дебелина на спир. диск, мм[=>]30,00 мин. дебелина, мм[=>]28 височина, мм[=>]46 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
10спирачен дискV567масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]320 дебелина на спир. диск, мм[=>]28,00 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]38 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]6
11спирачен диск5128вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,00 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]60 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
12спирачен диск5338вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]258 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,00 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]45 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]5
13спирачен дискV805вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]320 дебелина на спир. диск, мм[=>]22,00 мин. дебелина, мм[=>]20,4 височина, мм[=>]79,7 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
14спирачен дискV568масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]296 дебелина на спир. диск, мм[=>]28,00 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]38 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките, [=>]6
15спирачен диск5129вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]286 дебелина на спир. диск, мм[=>]12,00 мин. дебелина, мм[=>]10,4 височина, мм[=>]51,5 центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
16спирачен диск5339вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]258 дебелина на спир. диск, мм[=>]9,00 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]44,5 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките 1, [=>]4 брой на дупките 2, [=>]2
17спирачен дискV806вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]345 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,00 мин. дебелина, мм[=>]22,4 височина, мм[=>]67 центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
18спирачен дискV569масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]278 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,00 мин. дебелина, мм[=>]22 височина, мм[=>]47,1 центриращ диаметър, мм[=>]60 брой на дупките 1, [=>]4 брой на дупките 2, [=>]1
19спирачен диск5130вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,00 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]68,1 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
20спирачен диск5340вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]200 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,00 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]35,5 центриращ диаметър, мм[=>]64 брой на дупките, [=>]4
21спирачен дискV807вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]30,00 мин. дебелина, мм[=>]28,4 височина, мм[=>]81 центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
22спирачен дискV570вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]296 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,00 мин. дебелина, мм[=>]22 височина, мм[=>]49,2 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
23спирачен диск5131вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]282 дебелина на спир. диск, мм[=>]12,00 мин. дебелина, мм[=>]10,4 височина, мм[=>]65 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
24спирачен диск5341вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]218 дебелина на спир. диск, мм[=>]10,00 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]29,6 центриращ диаметър, мм[=>]64 брой на дупките, [=>]4
25спирачен дискV808вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]324 дебелина на спир. диск, мм[=>]20,00 мин. дебелина, мм[=>]18,4 височина, мм[=>]67 центриращ диаметър, мм[=>]79 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
26спирачен дискV571вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]308 дебелина на спир. диск, мм[=>]16,00 мин. дебелина, мм[=>]14 височина, мм[=>]62 центриращ диаметър, мм[=>]68 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
27спирачен диск5132вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]задна ос O, мм[=>]259 дебелина на спир. диск, мм[=>]9,90 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]64,1 брой на дупките 1, [=>]4 брой на дупките 2, [=>]1
28спирачен диск5342вид на спирачния диск, [=>]плътен масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]243 дебелина на спир. диск, мм[=>]13,50 мин. дебелина, мм[=>]12,5 височина, мм[=>]47,4 центриращ диаметър, мм[=>]54 брой на дупките 1, [=>]4 брой на дупките 2, [=>]2
29спирачен дискV809вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]325 дебелина на спир. диск, мм[=>]25,00 мин. дебелина, мм[=>]23,4 височина, мм[=>]62,2 центриращ диаметър, мм[=>]75 брой на дупките 1, [=>]5 брой на дупките 2, [=>]1
30спирачен дискV572вид на спирачния диск, [=>]вентилиран масто на монтаж, [=>]предна ос O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]24,00 мин. дебелина, мм[=>]22 височина, мм[=>]49,5 центриращ диаметър, мм[=>]96 брой на дупките, [=>]5