Търсене за PJ

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1перо на чистачка3276420422464042246дълж.1/дълж.2, мм[=>]700/700 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]28/28 [=>]със спойлер
2перо на чистачка3276420422488042248
3перо на чистачка3276420422501042250дълж.1/дълж.2, мм[=>]650/550 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]26/22 [=>]със спойлер
4перо на чистачка3276420422518042251дълж.1/дълж.2, мм[=>]650/550 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]26/22 [=>]със спойлер
5перо на чистачка3276420422525042252[=>]за автомобили с ляв волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]650/475 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]26/19 [=>]със спойлер
6перо на чистачка3276420422532042253дълж.1/дълж.2, мм[=>]650/650 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]26/26 [=>]със спойлер
7перо на чистачка3276420422549042254дълж.1/дълж.2, мм[=>]650/500 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]26/20 [=>]със спойлер
8перо на чистачка3276420426448042644количество, [=>]2 дължина, мм[=>]250 дължина, цол (инч)[=>]10 адаптер, [=>]J
9перо на чистачка3276420426455042645количество, [=>]2 дължина, мм[=>]400 дължина, цол (инч)[=>]16 адаптер, [=>]U
10перо на чистачка3276420426462042646количество, [=>]2 дължина, мм[=>]450 дължина, цол (инч)[=>]18 адаптер, [=>]U + U
11перо на чистачка3276420426479042647количество, [=>]2 дължина, мм[=>]475 дължина, цол (инч)[=>]19 адаптер, [=>]U
12перо на чистачка3276420426486042648дълж.1/дълж.2, мм[=>]500/450 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]20/18 приложения адаптер, [=>]U
13перо на чистачка3276420426493042649дълж.1/дълж.2, мм[=>]500/465 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]20/18 приложения адаптер, [=>]U
14перо на чистачка3276420426509042650количество, [=>]2 дължина, мм[=>]500 дължина, цол (инч)[=>]20 адаптер, [=>]U
15перо на чистачка3276420426523042652дълж.1/дълж.2, мм[=>]520/350 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]20/14 приложения адаптер, [=>]U + A
16перо на чистачка3276420426530042653дълж.1/дълж.2, мм[=>]520/450 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]20/18 приложения адаптер, [=>]U
17перо на чистачка3276420426547042654[=>]за автомобили с ляв волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]520/465 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]20/18 приложения адаптер, [=>]U [=>]със спойлер
18перо на чистачка3276420426561042656[=>]за автомобили с ляв волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]520/500 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]20/20 приложения адаптер, [=>]U [=>]със спойлер
19перо на чистачка3276420426578042657[=>]за автомобил с десен волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]520/500 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]21/20 приложения адаптер, [=>]U [=>]със спойлер
20перо на чистачка3276420426585042658количество, [=>]2 дължина, мм[=>]520 дължина, цол (инч)[=>]20 адаптер, [=>]U
21перо на чистачка3276420426592042659дълж.1/дълж.2, мм[=>]525/525 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]21/21
22перо на чистачка3276420426608042660дълж.1/дълж.2, мм[=>]550/450 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]22/18 приложения адаптер, [=>]U
23перо на чистачка3276420426615042661[=>]за автомобили с ляв волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]550/475 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]22/19 приложения адаптер, [=>]U [=>]със спойлер
24перо на чистачка3276420426622042662[=>]за автомобил с десен волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]550/475 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]22/19 приложения адаптер, [=>]U [=>]със спойлер
25перо на чистачка3276420426639042663[=>]за автомобили с ляв волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]550/500 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]22/20 приложения адаптер, [=>]U [=>]със спойлер
26перо на чистачка3276420426646042664[=>]за автомобил с десен волан дълж.1/дълж.2, мм[=>]550/500 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]22/20 приложения адаптер, [=>]U [=>]със спойлер
27перо на чистачка3276420426653042665количество, [=>]2 дължина, мм[=>]550 дължина, цол (инч)[=>]22 адаптер, [=>]U
28перо на чистачка3276420426677042667дълж.1/дълж.2, мм[=>]575/400 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]23/16 приложения адаптер, [=>]U
29перо на чистачка3276420426684042668дълж.1/дълж.2, мм[=>]575/475 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]23/19 приложения адаптер, [=>]U
30перо на чистачка3276420426691042669дълж.1/дълж.2, мм[=>]580/500 дълж.1/дълж.2, цол (инч)[=>]23/20 приложения адаптер, [=>]A [=>]със спойлер