Търсене за PROTECHNIC

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ валPRJ511масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията шарнир-O, мм[=>]100 дължина, мм[=>]34 разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към проф.в, [=>]33
2спирачно цилиндърче на колелотоPRH2125диаметър на цил., мм[=>]19,05 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]27
3спирачно цилиндърче на колелотоPRH2408масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]36 диаметър на цил., мм[=>]22 [=>]чугун
4спирачно цилиндърче на колелотоPRH2671[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]17,5
5спирачно цилиндърче на колелотоPRH2126диаметър на цил., мм[=>]19,05 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]27
6спирачно цилиндърче на колелотоPRH2409мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]36 диаметър на цил., мм[=>]22 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
7спирачно цилиндърче на колелотоPRH2672[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]17,46 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
8спирачно цилиндърче на колелотоPRH2127диаметър на цил., мм[=>]17,46 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]27
9спирачно цилиндърче на колелотоPRH2410диаметър на цил., мм[=>]22 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]36 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво
10спирачно цилиндърче на колелотоPRH2673[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]30 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]19,05
11спирачно цилиндърче на колелотоPRH2128[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]27 диаметър на цил., мм[=>]17,46
12спирачно цилиндърче на колелотоPRH2411масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,8 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]19 [=>]чугун
13спирачно цилиндърче на колелотоPRH2674[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]15,87 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
14спирачно цилиндърче на колелотоPRH2129[=>]алуминий масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]17,46 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
15спирачно цилиндърче на колелотоPRH2412масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]21 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун
16спирачно цилиндърче на колелотоPRH2675масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]25,4 [=>]чугун
17спирачно цилиндърче на колелотоPRH2130масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]алуминий масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]19,05
18спирачно цилиндърче на колелотоPRH2413диаметър на цил., мм[=>]17,5 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]25
19спирачно цилиндърче на колелотоPRH2676[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]22,2 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1
20спирачно цилиндърче на колелотоPRH2131масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31 диаметър на цил., мм[=>]19,05 [=>]алуминий
21спирачно цилиндърче на колелотоPRH2414диаметър на цил., мм[=>]17,5 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]25
22спирачно цилиндърче на колелотоPRH2677мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]23,81 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно
23спирачно цилиндърче на колелотоPRH2132масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31 диаметър на цил., мм[=>]19,05 [=>]алуминий
24спирачно цилиндърче на колелотоPRH2415[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 диаметър на цил., мм[=>]22,2
25спирачно цилиндърче на колелотоPRH2678разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 диаметър на цил., мм[=>]19 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1
26спирачно цилиндърче на колелотоPRH2133масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]19,05 масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]чугун
27спирачно цилиндърче на колелотоPRH2416[=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 диаметър на цил., мм[=>]22,2
28спирачно цилиндърче на колелотоPRH2679разстояние между дупките за закр., мм[=>]31,75 диаметър на цил., мм[=>]19 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво мярка на резбата, [=>]M10x1
29спирачно цилиндърче на колелотоPRH2134масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно [=>]алуминий масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]20,6
30спирачно цилиндърче на колелотоPRH2417мярка на резбата, [=>]M10x1 разстояние между дупките за закр., мм[=>]29 масто на монтаж, [=>]на задната ос отляво диаметър на цил., мм[=>]19 [=>]чугун масто на монтаж, [=>]на задната ос отдясно