Търсене за REINZ

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1уплътнителна маса402663400000770-24570-10[=>]пластичен [=>]туба версия, [=>]Dichtmasse съдържание, милилитър[=>]20 [=>]незакален температурен диап., °C[=>]-50°C - +300°C [=>]син
2уплътнителна маса402663400002170-24575-10[=>]пластичен [=>]пълнител съдържание, милилитър[=>]300 версия, [=>]Dichtmasse [=>]незакален температурен диап., °C[=>]-50°C - +300°C [=>]син
3уплътнителна маса402663502338870-24575-20[=>]пластичен [=>]пълнител съдържание, милилитър[=>]300 версия, [=>]Dichtmasse [=>]незакален температурен диап., °C[=>]-50°C - +300°C [=>]син
4уплътнителна маса402663408637770-28437-00[=>]силикон [=>]втвърден [=>]не съдържащ разтворители [=>]постоянно еластичен [=>]туба версия, [=>]Dichtmasse съдържание, милилитър[=>]20 температурен диап., °C[=>]-50°C - +300°C [=>]антрацит
5уплътнителна маса402663429399770-31414-20[=>]втвърден [=>]кутия спрей съдържание, милилитър[=>]200 [=>]силикон [=>]не съдържащ разтворители [=>]постоянно еластичен версия, [=>]Dichtmasse температурен диап., °C[=>]-50°C - +300°C [=>]антрацит
6уплътнителна маса402663409435870-31453-00[=>]втвърден [=>]туба версия, [=>]Dichtmasse съдържание, милилитър[=>]70 [=>]силикон [=>]не съдържащ разтворители [=>]постоянно еластичен температурен диап., °C[=>]-50°C - +200°C [=>]прозрачен
7уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663402499740-70588-00вътрешен диаметър, мм[=>]19 вътрешен диаметър, мм[=>]19 външен диаметър, мм[=>]26 външен диаметър, мм[=>]26 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед [=>]А-образен дебелина, мм[=>]2 [=>]А-образен
8уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404369141-70141-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]16 вътрешен диаметър, мм[=>]16 външен диаметър, мм[=>]22 външен диаметър, мм[=>]22 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
9уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404378341-70168-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]18 вътрешен диаметър, мм[=>]18 външен диаметър, мм[=>]24 външен диаметър, мм[=>]24 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
10уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404387541-70198-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]22 вътрешен диаметър, мм[=>]22 външен диаметър, мм[=>]27 външен диаметър, мм[=>]27 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
11уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404388241-70204-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]22 вътрешен диаметър, мм[=>]22 външен диаметър, мм[=>]29 външен диаметър, мм[=>]29 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
12уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404392941-70223-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]24 вътрешен диаметър, мм[=>]24 външен диаметър, мм[=>]32 външен диаметър, мм[=>]32 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед
13уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404393641-70231-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]26 вътрешен диаметър, мм[=>]26 външен диаметър, мм[=>]31 външен диаметър, мм[=>]31 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед
14уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404394341-70233-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]26 вътрешен диаметър, мм[=>]26 външен диаметър, мм[=>]32 външен диаметър, мм[=>]32 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед
15уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663500391541-70234-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]26 вътрешен диаметър, мм[=>]26 външен диаметър, мм[=>]34 външен диаметър, мм[=>]34 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед
16уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663500388541-70259-00вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 външен диаметър, мм[=>]36 външен диаметър, мм[=>]36 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед
17уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663500387841-70261-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]30 вътрешен диаметър, мм[=>]30 външен диаметър, мм[=>]38 външен диаметър, мм[=>]38 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед
18уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404409441-70335-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]45 вътрешен диаметър, мм[=>]45 външен диаметър, мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]52 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 [=>]мед [=>]мед
19уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663500360141-71061-00вътрешен диаметър, мм[=>]18 вътрешен диаметър, мм[=>]18 външен диаметър, мм[=>]24 външен диаметър, мм[=>]24 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]алуминий [=>]алуминий
20уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404459941-71065-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]22 вътрешен диаметър, мм[=>]22 външен диаметър, мм[=>]27 външен диаметър, мм[=>]27 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]алуминий [=>]алуминий
21уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663500395341-70056-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]12 вътрешен диаметър, мм[=>]12 външен диаметър, мм[=>]15,5 външен диаметър, мм[=>]15,5 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
22уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404344841-70059-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]12 вътрешен диаметър, мм[=>]12 външен диаметър, мм[=>]17 външен диаметър, мм[=>]17 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
23уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404346241-70061-00вътрешен диаметър, мм[=>]12 вътрешен диаметър, мм[=>]12 външен диаметър, мм[=>]18 външен диаметър, мм[=>]18 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
24уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404493341-72029-30[=>]C-форма [=>]C-форма вътрешен диаметър, мм[=>]14 вътрешен диаметър, мм[=>]14 външен диаметър, мм[=>]20 външен диаметър, мм[=>]20 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 качество, [=>]CU-AFM качество, [=>]CU-AFM
25уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404495741-72032-30[=>]C-форма [=>]C-форма вътрешен диаметър, мм[=>]16 вътрешен диаметър, мм[=>]16 външен диаметър, мм[=>]22 външен диаметър, мм[=>]22 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 качество, [=>]CU-AFM качество, [=>]CU-AFM
26уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404498841-72041-30[=>]C-форма [=>]C-форма вътрешен диаметър, мм[=>]18 вътрешен диаметър, мм[=>]18 външен диаметър, мм[=>]24 външен диаметър, мм[=>]24 дебелина, мм[=>]2 дебелина, мм[=>]2 качество, [=>]CU-AFM качество, [=>]CU-AFM
27уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404356141-70089-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]14 вътрешен диаметър, мм[=>]14 външен диаметър, мм[=>]20 външен диаметър, мм[=>]20 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]мед [=>]мед
28уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663500341041-72065-30[=>]C-форма [=>]C-форма вътрешен диаметър, мм[=>]26 вътрешен диаметър, мм[=>]26 външен диаметър, мм[=>]32 външен диаметър, мм[=>]32 дебелина, мм[=>]2,5 дебелина, мм[=>]2,5 качество, [=>]CU-AFM качество, [=>]CU-AFM
29уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663404508441-72066-30[=>]C-форма [=>]C-форма вътрешен диаметър, мм[=>]26 вътрешен диаметър, мм[=>]26 външен диаметър, мм[=>]34 външен диаметър, мм[=>]34 дебелина, мм[=>]2,5 дебелина, мм[=>]2,5 качество, [=>]CU-AFM качество, [=>]CU-AFM
30уплътнителен пръстен, пробка за източване на маслото| семеринг402663500281942-71113-00[=>]А-образен [=>]А-образен вътрешен диаметър, мм[=>]12 вътрешен диаметър, мм[=>]12 външен диаметър, мм[=>]15,5 външен диаметър, мм[=>]15,5 дебелина, мм[=>]1,5 дебелина, мм[=>]1,5 [=>]алуминий [=>]алуминий