Търсене за ROTA

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1ябълковиден шарнир, подпора на оста2097847мярка на резбата, [=>]M38 x 1,5 O, мм[=>]85 разстояние между дупките, мм[=>]130 отвор-O, мм[=>]19 дебелина, мм[=>]30
2ябълковиден шарнир, подпора на оста2098102дължина, мм[=>]170 мярка на резбата, [=>]M38 X 1,5 RHT разстояние между дупките, мм[=>]130 отвор-O, мм[=>]19
3ябълковиден шарнир, подпора на оста2098103дължина, мм[=>]170 мярка на резбата, [=>]M38 X 1,5 LHT разстояние между дупките, мм[=>]130 отвор-O, мм[=>]19
4ябълковиден шарнир, подпора на оста2058873дължина, мм[=>]135 мярка на резбата, [=>]M38 x 1,5 RHT разстояние между дупките, мм[=>]110 отвор-O, мм[=>]15 [=>]прът за клапаните
5ябълковиден шарнир, подпора на оста2058874дължина, мм[=>]135 мярка на резбата, [=>]M38 x 1,5 LHT разстояние между дупките, мм[=>]110 отвор-O, мм[=>]15 [=>]прът за клапаните
6ябълковиден шарнир, подпора на оста2058916дължина, мм[=>]150 мярка на резбата, [=>]M38 x 1,5 RHT разстояние между дупките, мм[=>]102 отвор-O, мм[=>]18 [=>]прът за клапаните
7ябълковиден шарнир, подпора на оста2058917дължина, мм[=>]150 мярка на резбата, [=>]M38 x 1,5 LHT разстояние между дупките, мм[=>]102 отвор-O, мм[=>]18 [=>]прът за клапаните
8ябълковиден шарнир, подпора на оста2214055дължина, мм[=>]150 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/8 размер на конуса, мм[=>]28,9 размер на конуса, мм[=>]25,3 мярка на резбата, [=>]W1`1/4 x 12 LHT
9ябълковиден шарнир, подпора на оста2998453дължина, мм[=>]105 мярка на резбата, [=>]M30 X 1,5 LHT отвор-O, мм[=>]67
10ябълковиден шарнир, подпора на оста2998454дължина, мм[=>]105 мярка на резбата, [=>]M30 X 1,5 RHT отвор-O, мм[=>]67
11ябълковиден шарнир, подпора на оста2998455дължина, мм[=>]130 мярка на резбата, [=>]M30 X 1,5 LHT отвор-O, мм[=>]67
12ябълковиден шарнир, подпора на оста2998456дължина, мм[=>]130 мярка на резбата, [=>]M30 X 1,5 RHT отвор-O, мм[=>]67
13ъглов шарнир| ябълковиден шарнир, подпора на оста2053127дължина, мм[=>]120 дължина, мм[=>]120 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]26 размер на конуса, мм[=>]26 размер на конуса, мм[=>]23,5 размер на конуса, мм[=>]23,5 мярка на резбата, [=>]M24 x 1,5 RHT мярка на резбата, [=>]M24 x 1,5 RHT
14ъглов шарнир| ябълковиден шарнир, датяик за движение на свързващата ща2137334дължина, мм[=>]45 дължина, мм[=>]45 мярка на резбата, [=>]M8 x 1 RHT мярка на резбата, [=>]M8 x 1 RHT
15ъглов шарнир| ъглов шарнир, надлъжна кормилна щанга2138053дължина, мм[=>]80 дължина, мм[=>]80 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]27,2 размер на конуса, мм[=>]27,2 мярка на резбата, [=>]M22 x 1,5 RHT мярка на резбата, [=>]M22 x 1,5 RHT
16ъглов шарнир| ъглов шарнир, надлъжна кормилна щанга2056527дължина, мм[=>]145 дължина, мм[=>]145 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]32 размер на конуса, мм[=>]32 размер на конуса, мм[=>]28,8 размер на конуса, мм[=>]28,8 мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 RHT мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 RHT
17ъглов шарнир| ъглов шарнир, надлъжна кормилна щанга2053125дължина, мм[=>]125 дължина, мм[=>]125 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]27 размер на конуса, мм[=>]27 мярка на резбата, [=>]M24 x 1,5 RHT мярка на резбата, [=>]M24 x 1,5 RHT
18ъглов шарнир| ъглов шарнир, надлъжна кормилна щанга2053126дължина, мм[=>]125 дължина, мм[=>]125 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]27 размер на конуса, мм[=>]27 мярка на резбата, [=>]M24 x 1,5 LHT мярка на резбата, [=>]M24 x 1,5 LHT
19ъглов шарнир| ъглов шарнир, надлъжна кормилна щанга1062684дължина, мм[=>]245 дължина, мм[=>]245 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]18 размер на конуса, мм[=>]18 размер на конуса, мм[=>]16,2 размер на конуса, мм[=>]16,2 мярка на резбата, [=>]M22 x 1,5 LHT мярка на резбата, [=>]M22 x 1,5 LHT
20ъглов шарнир| ъглов шарнир, надлъжна кормилна щанга2053684дължина, мм[=>]115 дължина, мм[=>]115 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]22 размер на конуса, мм[=>]22 размер на конуса, мм[=>]19,9 размер на конуса, мм[=>]19,9 мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 RHT мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 RHT
21ъглов шарнир| ъглов шарнир, надлъжна кормилна щанга2057346дължина, мм[=>]155 дължина, мм[=>]155 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]32 размер на конуса, мм[=>]32 размер на конуса, мм[=>]28,8 размер на конуса, мм[=>]28,8 мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 RHT мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 RHT
22ъглов шарнир| носеща/ управляваща щанга2011533дължина, мм[=>]71 дължина, мм[=>]71 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/9 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/9 размер на конуса, мм[=>]24 размер на конуса, мм[=>]24 размер на конуса, мм[=>]21,6 размер на конуса, мм[=>]21,6 мярка на резбата, [=>]M20 x 1,5 RHT мярка на резбата, [=>]M20 x 1,5 RHT
23ъглов шарнир2055861дължина, мм[=>]140 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]27 мярка на резбата, [=>]M30x 1.5 RHT
24ъглов шарнир2016082дължина, мм[=>]135 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]38 размер на конуса, мм[=>]34,3 мярка на резбата, [=>]M38 x 1,5 LHT
25ъглов шарнир2078984дължина, мм[=>]120 размер на конуса, мм[=>]28,6 мярка на резбата, [=>]M38 x 1,5 RHT
26ъглов шарнир2068991дължина, мм[=>]130 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]27
27ъглов шарнир2068992дължина, мм[=>]130 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]30 размер на конуса, мм[=>]27 параметър, [=>].
28ъглов шарнир2082887дължина, мм[=>]140 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]26 размер на конуса, мм[=>]23,5 мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 LHT
29ъглов шарнир2072161дължина, мм[=>]125 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/8 размер на конуса, мм[=>]31,5 размер на конуса, мм[=>]27,5 мярка на резбата, [=>]M30 x 1,5 LHT
30ъглов шарнир2085836дължина, мм[=>]140 ъгъл на наклона на конус, [=>]1/10 размер на конуса, мм[=>]26 размер на конуса, мм[=>]23,5 мярка на резбата, [=>]M30x1,5 RHT