Търсене за SAFA

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартов акумулатор| стартов акумулаторST31напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]143 капацитет на батерия, Ач[=>]143 ток за студен тест EN, А[=>]900 ток за студен тест EN, А[=>]900 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]508 дължина, мм[=>]508 ширина, мм[=>]174 ширина, мм[=>]174 височина, мм[=>]205 височина, мм[=>]205
2стартов акумулатор| стартов акумулаторST32напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]155 капацитет на батерия, Ач[=>]155 ток за студен тест EN, А[=>]900 ток за студен тест EN, А[=>]900 местоположение на полюсите, [=>]4 местоположение на полюсите, [=>]4 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 дължина, мм[=>]510 дължина, мм[=>]510 ширина, мм[=>]218 ширина, мм[=>]218 височина, мм[=>]230 височина, мм[=>]230
3стартов акумулатор| стартов акумулаторST4напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]200 капацитет на батерия, Ач[=>]200 ток за студен тест EN, А[=>]1050 ток за студен тест EN, А[=>]1050 местоположение на полюсите, [=>]3 местоположение на полюсите, [=>]3 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]518 дължина, мм[=>]518 ширина, мм[=>]276 ширина, мм[=>]276 височина, мм[=>]242 височина, мм[=>]242
4стартов акумулатор| стартов акумулаторST5напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]220 капацитет на батерия, Ач[=>]220 ток за студен тест EN, А[=>]1150 ток за студен тест EN, А[=>]1150 местоположение на полюсите, [=>]3 местоположение на полюсите, [=>]3 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]518 дължина, мм[=>]518 ширина, мм[=>]276 ширина, мм[=>]276 височина, мм[=>]242 височина, мм[=>]242
5стартов акумулатор| стартов акумулаторST6напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]180 капацитет на батерия, Ач[=>]180 ток за студен тест EN, А[=>]1100 ток за студен тест EN, А[=>]1100 местоположение на полюсите, [=>]4 местоположение на полюсите, [=>]4 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 дължина, мм[=>]513 дължина, мм[=>]513 ширина, мм[=>]223 ширина, мм[=>]223 височина, мм[=>]223 височина, мм[=>]223
6стартов акумулатор| стартов акумулаторST60напрежение, волт[=>]6 напрежение, волт[=>]6 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]175 дължина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]167 ширина, мм[=>]167 височина, мм[=>]220 височина, мм[=>]220
7стартов акумулатор| стартов акумулаторST61напрежение, волт[=>]6 напрежение, волт[=>]6 капацитет на батерия, Ач[=>]112 капацитет на батерия, Ач[=>]112 ток за студен тест EN, А[=>]510 ток за студен тест EN, А[=>]510 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]260 дължина, мм[=>]260 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]238 височина, мм[=>]238
8стартов акумулатор| стартов акумулаторST62напрежение, волт[=>]6 напрежение, волт[=>]6 капацитет на батерия, Ач[=>]140 капацитет на батерия, Ач[=>]140 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]260 дължина, мм[=>]260 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]236 височина, мм[=>]236
9стартов акумулатор| стартов акумулаторST63напрежение, волт[=>]6 напрежение, волт[=>]6 капацитет на батерия, Ач[=>]150 капацитет на батерия, Ач[=>]150 ток за студен тест EN, А[=>]760 ток за студен тест EN, А[=>]760 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B11 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B11 дължина, мм[=>]333 дължина, мм[=>]333 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]235 височина, мм[=>]235
10стартов акумулатор| стартов акумулаторST64напрежение, волт[=>]6 напрежение, волт[=>]6 капацитет на батерия, Ач[=>]200 капацитет на батерия, Ач[=>]200 ток за студен тест EN, А[=>]950 ток за студен тест EN, А[=>]950 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]20 вид на полюса, [=>]20 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B11 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B11 дължина, мм[=>]403 дължина, мм[=>]403 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]235 височина, мм[=>]235
11стартов акумулатор| стартов акумулаторST7напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]140 капацитет на батерия, Ач[=>]140 ток за студен тест EN, А[=>]760 ток за студен тест EN, А[=>]760 местоположение на полюсите, [=>]3 местоположение на полюсите, [=>]3 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B03 дължина, мм[=>]513 дължина, мм[=>]513 ширина, мм[=>]189 ширина, мм[=>]189 височина, мм[=>]223 височина, мм[=>]223
12стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125748S-E2 300напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]219 дължина, мм[=>]219 ширина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
13стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125755S-E2X 300напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]219 дължина, мм[=>]219 ширина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]135 височина, мм[=>]225 височина, мм[=>]225
14стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125762S-L1 400напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]400 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
15стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125779S-L1X 400напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]400 ток за студен тест EN, А[=>]400 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
16стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125786S-L2 480напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]56 капацитет на батерия, Ач[=>]56 ток за студен тест EN, А[=>]480 ток за студен тест EN, А[=>]480 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
17стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125793S-L2X 480напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]56 капацитет на батерия, Ач[=>]56 ток за студен тест EN, А[=>]480 ток за студен тест EN, А[=>]480 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
18стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125809S-L3 640напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]70 капацитет на батерия, Ач[=>]70 ток за студен тест EN, А[=>]640 ток за студен тест EN, А[=>]640 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
19стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987125816S-L5 720напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]90 капацитет на батерия, Ач[=>]90 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
20стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987121900S-LB1 330напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]330 ток за студен тест EN, А[=>]330 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
21стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987121993S-LB2 440напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]50 капацитет на батерия, Ач[=>]50 ток за студен тест EN, А[=>]440 ток за студен тест EN, А[=>]440 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]242 дължина, мм[=>]242 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
22стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987122051S-LB3 570напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]68 капацитет на батерия, Ач[=>]68 ток за студен тест EN, А[=>]570 ток за студен тест EN, А[=>]570 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]278 дължина, мм[=>]278 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
23стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987122129S-LB5 720напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]83 капацитет на батерия, Ач[=>]83 ток за студен тест EN, А[=>]720 ток за студен тест EN, А[=>]720 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]353 дължина, мм[=>]353 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
24стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142912S35-JHTPнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]3 вид на полюса, [=>]3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B01 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
25стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987121887S35J-TPнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]3 вид на полюса, [=>]3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
26стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987121894S35JX-TPнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]35 капацитет на батерия, Ач[=>]35 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]3 вид на полюса, [=>]3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]187 дължина, мм[=>]187 ширина, мм[=>]127 ширина, мм[=>]127 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
27стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987121917S40-L0напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]40 капацитет на батерия, Ач[=>]40 ток за студен тест EN, А[=>]340 ток за студен тест EN, А[=>]340 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]175 дължина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]190 височина, мм[=>]190
28стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987121924S41-LB1напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]41 капацитет на батерия, Ач[=>]41 ток за студен тест EN, А[=>]360 ток за студен тест EN, А[=>]360 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B13 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]175 ширина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175 височина, мм[=>]175
29стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142929S45-Jнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]330 ток за студен тест EN, А[=>]330 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]238 дължина, мм[=>]238 ширина, мм[=>]129 ширина, мм[=>]129 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227
30стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987142936S45-JXнапрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]45 капацитет на батерия, Ач[=>]45 ток за студен тест EN, А[=>]330 ток за студен тест EN, А[=>]330 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 вид на полюса, [=>]1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]238 дължина, мм[=>]238 ширина, мм[=>]129 ширина, мм[=>]129 височина, мм[=>]227 височина, мм[=>]227