Търсене за SERCORE

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ вал21170масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]80 спецификация, [=>]Grupilla exterior
2шарнирно съединение, задвижващ вал21252Bмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]50 спецификация, [=>]Grupilla interior брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
3шарнирно съединение, задвижващ вал21711масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]82 спецификация, [=>]Grupilla interior [=>]с пръстен за ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]29
4шарнирно съединение, задвижващ вал21170Aмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 диам. на гарн., мм[=>]52 спецификация, [=>]Grupilla exterior [=>]с пръстен за ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]29
5шарнирно съединение, задвижващ вал21253масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]50 външен диаметър, мм[=>]83 спецификация, [=>]Grupilla interior
6шарнирно съединение, задвижващ вал21712масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]21 диам. на гарн., мм[=>]53,5 външен диаметър, мм[=>]75 спецификация, [=>]Grupilla interior
7шарнирно съединение, задвижващ вал21171масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]81 спецификация, [=>]Grupilla exterior
8шарнирно съединение, задвижващ вал21254масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]50 спецификация, [=>]Grupilla interior
9шарнирно съединение, задвижващ вал21713масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]54
10шарнирно съединение, задвижващ вал21171Aмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 спецификация, [=>]Grupilla exterior [=>]с пръстен за ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]29
11шарнирно съединение, задвижващ вал21255масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]50 външен диаметър, мм[=>]82 спецификация, [=>]Grupilla interior
12шарнирно съединение, задвижващ вал21715масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]36 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]56 външен диаметър, мм[=>]82
13шарнирно съединение, задвижващ вал21171Bмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 спецификация, [=>]Grupilla exterior [=>]с пръстен за ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]43
14шарнирно съединение, задвижващ вал21255Aмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]50 външен диаметър, мм[=>]82 спецификация, [=>]Grupilla exterior брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
15шарнирно съединение, задвижващ вал21716масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]22 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 [=>]с пръстен за ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]47
16шарнирно съединение, задвижващ вал21172масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 външен диаметър, мм[=>]90 спецификация, [=>]Grupilla exterior
17шарнирно съединение, задвижващ вал21256масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]50 спецификация, [=>]Grupilla interior
18шарнирно съединение, задвижващ вал21717масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 диам. на гарн., мм[=>]52 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48
19шарнирно съединение, задвижващ вал21172Aмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 спецификация, [=>]Grupilla exterior [=>]с пръстен за ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]29
20шарнирно съединение, задвижващ вал21257масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]54 спецификация, [=>]Grupilla interior
21шарнирно съединение, задвижващ вал21718масто на монтаж, [=>]предна ос [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]36 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]56 спецификация, [=>]C/Grupilla interior
22шарнирно съединение, задвижващ вал21172Bмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]52 спецификация, [=>]Grupilla exterior [=>]с пръстен за ABS брой зъби, ABS-пръстен, [=>]43
23шарнирно съединение, задвижващ вал21258масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]50 спецификация, [=>]Grupilla interior
24шарнирно съединение, задвижващ вал21720масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]28 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]56
25шарнирно съединение, задвижващ вал21001масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]24 външен диаметър, мм[=>]94
26шарнирно съединение, задвижващ вал21173масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 диам. на гарн., мм[=>]52 спецификация, [=>]Grupilla exterior
27шарнирно съединение, задвижващ вал21258Aмасто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]50 спецификация, [=>]Grupilla exterior брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
28шарнирно съединение, задвижващ вал21721масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]29 диам. на гарн., мм[=>]48
29шарнирно съединение, задвижващ вал21002масто на монтаж, [=>]от страната на трансмисията [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]25 външен диаметър, мм[=>]100
30шарнирно съединение, задвижващ вал21174масто на монтаж, [=>]от страната на колелото [=>]сферично каре (за предаване на постоянно движение) външни зъби стр. на колелото, [=>]33 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 диам. на гарн., мм[=>]52 спецификация, [=>]Grupilla exterior