Търсене за SHAFTEC

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, задвижващ валCV1387N
2шарнирно съединение, задвижващ валCV418N
3шарнирно съединение, задвижващ валCV1050N
4шарнирно съединение, задвижващ валCV200ANвъншни зъби стр. на колелото, [=>]25 диам. на гарн., мм[=>]51 констр. височина, мм[=>]143 ABS-пръстен-O, мм[=>]96 O, мм[=>]90 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
5шарнирно съединение, задвижващ валPJ14Nразстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]22 констр. височина, мм[=>]159 O, мм[=>]86 външни зъби стр. на дифер., [=>]22
6шарнирно съединение, задвижващ валJCV934Nдиам. на гарн., мм[=>]56 O, мм[=>]83 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 констр. височина, мм[=>]150
7шарнирно съединение, задвижващ валCV1389N
8шарнирно съединение, задвижващ валCV41ANконстр. височина, мм[=>]145 външни зъби стр. на колелото, [=>]28 O, мм[=>]92 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]45 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]32 диам. на гарн., мм[=>]60
9шарнирно съединение, задвижващ валCV1051N
10шарнирно съединение, задвижващ валCV202ANброй зъби, ABS-пръстен, [=>]44 диам. на гарн., мм[=>]56 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 ABS-пръстен-O, мм[=>]96 констр. височина, мм[=>]148.5 O, мм[=>]98 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28
11шарнирно съединение, задвижващ валPJ16Nразстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]22 външни зъби стр. на дифер., [=>]34
12шарнирно съединение, задвижващ валJCV935ANконстр. височина, мм[=>]154 ABS-пръстен-O, мм[=>]97 диам. на гарн., мм[=>]56 O, мм[=>]90 външни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]90
13шарнирно съединение, задвижващ валCV138ANдиам. на гарн., мм[=>]71 ABS-пръстен-O, мм[=>]89 констр. височина, мм[=>]127.5 външни зъби стр. на колелото, [=>]22 O, мм[=>]79 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]20 брой зъби, ABS-пръстен, [=>]44
14шарнирно съединение, задвижващ валCV424Nвътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 O, мм[=>]80 диам. на гарн., мм[=>]51 констр. височина, мм[=>]141
15шарнирно съединение, задвижващ валCV1052N
16шарнирно съединение, задвижващ валCV202Nвътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 констр. височина, мм[=>]148.5 O, мм[=>]98 диам. на гарн., мм[=>]56
17шарнирно съединение, задвижващ валPJ17Nвъншни зъби стр. на дифер., [=>]22 разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]28
18шарнирно съединение, задвижващ валJCV935Nвъншни зъби стр. на колелото, [=>]26 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]25 O, мм[=>]90 констр. височина, мм[=>]154 диам. на гарн., мм[=>]56
19шарнирно съединение, задвижващ валCV1390N
20шарнирно съединение, задвижващ валCV426Nдиам. на гарн., мм[=>]51 констр. височина, мм[=>]149 O, мм[=>]90 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26
21шарнирно съединение, задвижващ валCV1053N
22шарнирно съединение, задвижващ валCV206N
23шарнирно съединение, задвижващ валPJ29NO, мм[=>]93 разстояние между зъбците от стр. на трансм.свързв.към трансм, [=>]24 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]24
24шарнирно съединение, задвижващ валJCV941NO, мм[=>]83 външни зъби стр. на колелото, [=>]25 констр. височина, мм[=>]158 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]23 диам. на гарн., мм[=>]50
25шарнирно съединение, задвижващ валCV1392N
26шарнирно съединение, задвижващ валCV427Nвъншни зъби стр. на колелото, [=>]25 констр. височина, мм[=>]147 O, мм[=>]91 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]59
27шарнирно съединение, задвижващ валCV105N
28шарнирно съединение, задвижващ валCV207Nдиам. на гарн., мм[=>]50 външни зъби стр. на колелото, [=>]28 констр. височина, мм[=>]221 O, мм[=>]100 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27
29шарнирно съединение, задвижващ валPJ2N
30шарнирно съединение, задвижващ валJCV703N