Търсене за SIMER

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен дискD1024вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 O, мм[=>]247 брой на дупките, [=>]4 центриращ диаметър, мм[=>]66 височина, мм[=>]34 мин. дебелина, мм[=>]9
2спирачен дискD2139вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]28,0 O, мм[=>]275 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]49,2 центриращ диаметър, мм[=>]55 мин. дебелина, мм[=>]26
3спирачен дискD1025вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]13,0 O, мм[=>]247 брой на дупките, [=>]4 центриращ диаметър, мм[=>]66 мин. дебелина, мм[=>]11 височина, мм[=>]34
4спирачен дискD2140вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]25,0 O, мм[=>]275 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]49,2 центриращ диаметър, мм[=>]55 мин. дебелина, мм[=>]23
5спирачен дискD1026вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]13,0 O, мм[=>]266 брой на дупките, [=>]4 центриращ диаметър, мм[=>]66 височина, мм[=>]27 мин. дебелина, мм[=>]11
6спирачен дискD2141вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]18,0 O, мм[=>]234 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]50,7 центриращ диаметър, мм[=>]63,5 мин. дебелина, мм[=>]16
7спирачен дискD1027вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 O, мм[=>]295 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]56 центриращ диаметър, мм[=>]59 мин. дебелина, мм[=>]8
8спирачен дискD2142вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]26,0 O, мм[=>]276 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]46,2 центриращ диаметър, мм[=>]69 мин. дебелина, мм[=>]24
9спирачен дискD1028вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 O, мм[=>]324 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]61,1 центриращ диаметър, мм[=>]75 мин. дебелина, мм[=>]10,4
10спирачен дискD2143вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]19,0 O, мм[=>]256 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]47,9 центриращ диаметър, мм[=>]62,2 мин. дебелина, мм[=>]17
11спирачен дискD1029вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 O, мм[=>]298 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]8,4 центриращ диаметър, мм[=>]75
12спирачен дискD2144вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 O, мм[=>]257 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]46,7 центриращ диаметър, мм[=>]69 мин. дебелина, мм[=>]22,1
13спирачен дискD1030вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 O, мм[=>]302 брой на дупките, [=>]5 центриращ диаметър, мм[=>]79 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]76
14спирачен дискD2145вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]19,0 O, мм[=>]241 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]47,8 центриращ диаметър, мм[=>]62,2 мин. дебелина, мм[=>]17
15спирачен дискD1031вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 O, мм[=>]300 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]61,2 мин. дебелина, мм[=>]8,4 центриращ диаметър, мм[=>]75
16спирачен дискD2146вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]21,9 O, мм[=>]280 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]64,1 мин. дебелина, мм[=>]20,4
17спирачен дискD1032вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 O, мм[=>]280 брой на дупките, [=>]5 центриращ диаметър, мм[=>]75 височина, мм[=>]60 мин. дебелина, мм[=>]8
18спирачен дискD2147вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 O, мм[=>]258 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]46,4 центриращ диаметър, мм[=>]55 мин. дебелина, мм[=>]20
19спирачен дискD1033вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 O, мм[=>]289 брой на дупките, [=>]5 центриращ диаметър, мм[=>]79 височина, мм[=>]51,7 мин. дебелина, мм[=>]10,7
20спирачен дискD2148вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]20,6 O, мм[=>]259 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]41 центриращ диаметър, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]17,7
21спирачен дискD1034вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 O, мм[=>]259 брой на дупките, [=>]4 мин. дебелина, мм[=>]8,4 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]64
22спирачен дискD2149вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]22,0 O, мм[=>]262 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]19,8
23спирачен дискD1035вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 O, мм[=>]324 брой на дупките, [=>]5 центриращ диаметър, мм[=>]75 височина, мм[=>]80,2 мин. дебелина, мм[=>]10,4
24спирачен дискD2150вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 O, мм[=>]280 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]43,9 центриращ диаметър, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]21,8
25спирачен дискD1036вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]12,0 O, мм[=>]238 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]41 центриращ диаметър, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]10,5
26спирачен дискD2151вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 O, мм[=>]280 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]21,8
27спирачен дискD1037вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]8,2 O, мм[=>]238 брой на дупките, [=>]4 височина, мм[=>]41 центриращ диаметър, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]7
28спирачен дискD2152вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 O, мм[=>]280 брой на дупките, [=>]6 височина, мм[=>]61,5 центриращ диаметър, мм[=>]79,5 мин. дебелина, мм[=>]24
29спирачен дискD1038вид на спирачния диск, [=>]плътен дебелина на спир. диск, мм[=>]10,0 O, мм[=>]268 брой на дупките, [=>]5 центриращ диаметър, мм[=>]68 височина, мм[=>]45,7 мин. дебелина, мм[=>]8
30спирачен дискD2153вид на спирачния диск, [=>]вентилиран дебелина на спир. диск, мм[=>]24,0 O, мм[=>]280 брой на дупките, [=>]5 височина, мм[=>]44 центриращ диаметър, мм[=>]61 мин. дебелина, мм[=>]21,8