Търсене за THULE

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1теглич8712762049310493100[=>]кръгъл бутон с ръчно завъртане [=>]с видими изрези за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]2100 монтажно време, ч.[=>]<2,5 D-стойност, килонютон[=>]11.0 опорно тегло на ремарке, кг[=>]90
2теглич8712762036129361200[=>]с фиксирана сферична глава знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1500 D-стойност, килонютон[=>]8,5 опорно тегло на ремарке, кг[=>]75 монтажно време, ч.[=>]<1,5
3теглич8712762041239412300[=>]с фиксирана сферична глава вариант на изпълн., [=>]C2 знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]3500 D-стойност, килонютон[=>]14,5 опорно тегло на ремарке, кг[=>]140 монтажно време, ч.[=>]<1,5
4теглич8712762048474484700[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]3500 D-стойност, килонютон[=>]15,3 опорно тегло на ремарке, кг[=>]140 знак за преглед, [=>]1,0
5теглич8712762055434554300[=>]със сваляща сферична глава [=>]без изрез за брона знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1500 опорно тегло на ремарке, кг[=>]75 D-стойност, килонютон[=>]8.70 монтажно време, ч.[=>]<2.0
6теглич8712762049372493700[=>]с фиксирана сферична глава монтажно време, ч.[=>]<2 знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]2200 D-стойност, килонютон[=>]10,60 опорно тегло на ремарке, кг[=>]100
7теглич8712762036136361300[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMC знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1500 D-стойност, килонютон[=>]8,5 опорно тегло на ремарке, кг[=>]75 монтажно време, ч.[=>]<1,5
8теглич8712762041338413300[=>]с фиксирана сферична глава [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1635 D-стойност, килонютон[=>]8,6 монтажно време, ч.[=>]<2 опорно тегло на ремарке, кг[=>]60 до година на модела, [=>]2010
9теглич8712762036099360900[=>]с фиксирана сферична глава [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1700 D-стойност, килонютон[=>]9.1 опорно тегло на ремарке, кг[=>]60 монтажно време, ч.[=>]<1,5 [=>]за автомобили без парктроник
10теглич8712762048573485700[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMC [=>]с видими изрези за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1200 D-стойност, килонютон[=>]7,2 опорно тегло на ремарке, кг[=>]50 монтажно време, ч.[=>]<1,5
11теглич8712762055458554500[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1700 опорно тегло на ремарке, кг[=>]75 D-стойност, килонютон[=>]10.00 монтажно време, ч.[=>]<1.5
12теглич8712762049389493800[=>]със сваляща сферична глава монтажно време, ч.[=>]<2 вариант на изпълн., [=>]BMA знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]2200 D-стойност, килонютон[=>]10,60 опорно тегло на ремарке, кг[=>]100
13теглич8712762036372363700[=>]с фиксирана сферична глава знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1400 D-стойност, килонютон[=>]8,2 опорно тегло на ремарке, кг[=>]55 монтажно време, ч.[=>]<1,5
14теглич8712762041345413400[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA монтажно време, ч.[=>]<2 [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1635 D-стойност, килонютон[=>]8.6 опорно тегло на ремарке, кг[=>]60 до година на модела, [=>]2010
15теглич8712762055472554700[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA [=>]без изрез за брона знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]2100 опорно тегло на ремарке, кг[=>]88 D-стойност, килонютон[=>]10.8 монтажно време, ч.[=>]<1.5
16теглич8712762049402494000[=>]кръгъл бутон с ръчно завъртане [=>]с прикрит изрез за броня монтажно време, ч.[=>]>3 знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1500 D-стойност, килонютон[=>]8,80 опорно тегло на ремарке, кг[=>]75 вариант на изпълн., [=>]MX
17теглич8712762036402364000[=>]с фиксирана сферична глава [=>]с видими изрези за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1700 D-стойност, килонютон[=>]9,5 опорно тегло на ремарке, кг[=>]75
18теглич8712762041390413900[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1200 опорно тегло на ремарке, кг[=>]50 D-стойност, килонютон[=>]7,0 монтажно време, ч.[=>]<1,0
19теглич8712762048641486400[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]2120 D-стойност, килонютон[=>]11,6 монтажно време, ч.[=>]<1,5 опорно тегло на ремарке, кг[=>]80
20теглич8712762055557555500[=>]със сваляща сферична глава [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1500 опорно тегло на ремарке, кг[=>]80 D-стойност, килонютон[=>]8.3 монтажно време, ч.[=>]<1.5
21теглич8712762049426494200[=>]с фиксирана сферична глава [=>]без изрез за брона знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]720 D-стойност, килонютон[=>]5,10 опорно тегло на ремарке, кг[=>]60 монтажно време, ч.[=>]<2
22теглич8712762036532365300[=>]с фиксирана сферична глава [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]2425 D-стойност, килонютон[=>]11,8 опорно тегло на ремарке, кг[=>]90 монтажно време, ч.[=>]<2,5
23теглич8712762041451414500[=>]с фиксирана сферична глава знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]800 D-стойност, килонютон[=>]5,4 опорно тегло на ремарке, кг[=>]50 монтажно време, ч.[=>]<2,5
24теглич8712762036105361000[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMC [=>]с видими изрези за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1700 D-стойност, килонютон[=>]9.1 опорно тегло на ремарке, кг[=>]60 монтажно време, ч.[=>]<1,5
25теглич8712762048719487100[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMC [=>]с видими изрези за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]2000 D-стойност, килонютон[=>]10,43 опорно тегло на ремарке, кг[=>]100 монтажно време, ч.[=>]<1,5
26теглич8712762055571555700[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA [=>]без изрез за брона знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1800 опорно тегло на ремарке, кг[=>]80 D-стойност, килонютон[=>]9.55 монтажно време, ч.[=>]<2.0
27теглич8712762049440494400[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMC [=>]с видими изрези за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1400 D-стойност, килонютон[=>]7.3 опорно тегло на ремарке, кг[=>]60 монтажно време, ч.[=>]<2
28теглич8712762036563365600[=>]с фиксирана сферична глава [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]1900 D-стойност, килонютон[=>]11,3 опорно тегло на ремарке, кг[=>]76 монтажно време, ч.[=>]<2
29теглич8712762041468414600[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMC знак за преглед, [=>]EC прикачен товар, кг[=>]800 D-стойност, килонютон[=>]5,4 опорно тегло на ремарке, кг[=>]50 монтажно време, ч.[=>]<2,5
30теглич8712762048733487300[=>]със сваляща сферична глава вариант на изпълн., [=>]BMA [=>]с прикрит изрез за броня знак за преглед, [=>]EC монтажно време, ч.[=>]<1,5 прикачен товар, кг[=>]3500 D-стойност, килонютон[=>]16 опорно тегло на ремарке, кг[=>]150