Търсене за TRW Engine Component

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1пръстен на седлото на клапан205000192596192-16163външен диаметър, мм[=>]61,11 вътрешен диаметър, мм[=>]51 височина, мм[=>]9 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
2пръстен на седлото на клапан205000178701992-22001външен диаметър, мм[=>]45,66 вътрешен диаметър, мм[=>]36 височина, мм[=>]10 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
3пръстен на седлото на клапан205000192689092-22002външен диаметър, мм[=>]45,76 вътрешен диаметър, мм[=>]36 височина, мм[=>]10 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
4пръстен на седлото на клапан205000178703392-22003външен диаметър, мм[=>]40,16 вътрешен диаметър, мм[=>]31 височина, мм[=>]9,75 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
5пръстен на седлото на клапан205000178705792-22004външен диаметър, мм[=>]40,26 вътрешен диаметър, мм[=>]31 височина, мм[=>]9,75 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
6пръстен на седлото на клапан205000178706492-22005външен диаметър, мм[=>]49,08 вътрешен диаметър, мм[=>]39 височина, мм[=>]7,5 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
7пръстен на седлото на клапан205000178707192-22006външен диаметър, мм[=>]43.059 вътрешен диаметър, мм[=>]35 височина, мм[=>]7,9 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
8пръстен на седлото на клапан205000190261092-22007външен диаметър, мм[=>]42,78 вътрешен диаметър, мм[=>]33,7 височина, мм[=>]6,85 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
9пръстен на седлото на клапан205000190262792-22008външен диаметър, мм[=>]37,01 вътрешен диаметър, мм[=>]30,15 височина, мм[=>]7,55 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
10пръстен на седлото на клапан205000190263492-22009външен диаметър, мм[=>]47,57 вътрешен диаметър, мм[=>]38,45 височина, мм[=>]6,65 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
11пръстен на седлото на клапан205000190260392-22010външен диаметър, мм[=>]44,07 вътрешен диаметър, мм[=>]35,45 височина, мм[=>]7,1 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
12пръстен на седлото на клапан205000190264192-22011външен диаметър, мм[=>]37,07 вътрешен диаметър, мм[=>]28,6 височина, мм[=>]7,2 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
13пръстен на седлото на клапан205000190265892-22012външен диаметър, мм[=>]42,67 вътрешен диаметър, мм[=>]34,18 височина, мм[=>]7,3 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
14пръстен на седлото на клапан205000190266592-22013външен диаметър, мм[=>]46,08 вътрешен диаметър, мм[=>]35,95 височина, мм[=>]6,85 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
15пръстен на седлото на клапан205000190267292-22014външен диаметър, мм[=>]39,98 вътрешен диаметър, мм[=>]30,1 височина, мм[=>]7,4 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
16пръстен на седлото на клапан205000194604192-22015външен диаметър, мм[=>]35,9 вътрешен диаметър, мм[=>]29,7 височина, мм[=>]7,9 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
17пръстен на седлото на клапан205000194605892-22016външен диаметър, мм[=>]34,76 вътрешен диаметър, мм[=>]32,1 височина, мм[=>]7,8 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
18пръстен на седлото на клапан205000178718792-25000външен диаметър, мм[=>]61,11 вътрешен диаметър, мм[=>]51 височина, мм[=>]10,4 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
19пръстен на седлото на клапан205000178710192-25001външен диаметър, мм[=>]61,11 вътрешен диаметър, мм[=>]48 височина, мм[=>]8,9 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
20пръстен на седлото на клапан205000178714992-25002външен диаметър, мм[=>]61,11 вътрешен диаметър, мм[=>]49 височина, мм[=>]8,8 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
21пръстен на седлото на клапан205000178712592-25003външен диаметър, мм[=>]53,11 вътрешен диаметър, мм[=>]43 височина, мм[=>]9,9 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
22пръстен на седлото на клапан205000172924892-25004външен диаметър, мм[=>]53,1 вътрешен диаметър, мм[=>]43 височина, мм[=>]7,45 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
23пръстен на седлото на клапан205000172925592-25005външен диаметър, мм[=>]61,11 вътрешен диаметър, мм[=>]49 височина, мм[=>]6,8 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
24пръстен на седлото на клапан205000178719492-25008външен диаметър, мм[=>]61,11 вътрешен диаметър, мм[=>]49 височина, мм[=>]8,9 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
25пръстен на седлото на клапан205000178720092-25009външен диаметър, мм[=>]48,1 вътрешен диаметър, мм[=>]38,05 височина, мм[=>]8 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
26пръстен на седлото на клапан205000178721792-25010външен диаметър, мм[=>]48,1 вътрешен диаметър, мм[=>]40,1 височина, мм[=>]8 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
27пръстен на седлото на клапан205000190301392-25011външен диаметър, мм[=>]44,11 вътрешен диаметър, мм[=>]35 височина, мм[=>]8,1 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
28пръстен на седлото на клапан205000178715692-25012външен диаметър, мм[=>]51,1 вътрешен диаметър, мм[=>]41,7 височина, мм[=>]7,5 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30
29пръстен на седлото на клапан205000202376592-27000външен диаметър, мм[=>]40,17 вътрешен диаметър, мм[=>]32,9 височина, мм[=>]7,1 ъгъл на канала на клапана, °[=>]45
30пръстен на седлото на клапан205000202377292-27001външен диаметър, мм[=>]43,2 вътрешен диаметър, мм[=>]35,8 височина, мм[=>]7,1 ъгъл на канала на клапана, °[=>]30