Търсене за UNIPOINT

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартерF032US0001напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,5 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]92 брой зъби, [=>]12 брой зъби, [=>]13 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]21
2стартерF032US0002напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]66 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]10
3стартерF032US0003напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка [=>]с клема 30h фланец-O, мм[=>]75,5 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]21
4стартерF032US0004напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]66 брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]0
5стартерF032US0005напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]65 брой зъби, [=>]11 брой зъби, [=>]12 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-5
6стартерF032US0006напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,7 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]70 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-6
7стартерF032US0007напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой зъби, [=>]12 брой зъби, [=>]13 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-6
8стартерF032US0008напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]14,5
9стартерF032US0009напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]3 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]110 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]27,5
10стартерF032US0010напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]110 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]27
11стартерF032US0011напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]62 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]1 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-5
12стартерF032US0012напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]1 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]1 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-6
13стартерF032US0013напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]64 брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]1 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]11
14стартерF032US0014напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]66 брой зъби, [=>]8 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]4
15стартерF032US0015напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]62 брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]1 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]1 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-6
16стартерF032US0016напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]27
17стартерF032US0017напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]25
18стартерF032US0018напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]15
19стартерF032US0019напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]95 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]12
20стартерF032US0020напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]1 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]15
21стартерF032US0021напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]33
22стартерF032US0022напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка [=>]с клема 15a фланец-O, мм[=>]82,5 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]16
23стартерF032US0023напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]65,5 брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]1 брой на дупките за закрепване, [=>]4 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-2
24стартерF032US0025напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,4 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]10 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]14
25стартерF032US0026напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-5
26стартерF032US0027напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]0,9 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]66 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]4 брой на резбовите дупки, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-1,5
27стартерF032US0028напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,1 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]82 брой зъби, [=>]9 брой на дупките за закрепване, [=>]4 брой на резбовите дупки, [=>]2 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]2
28стартерF032US0030напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]2,2 [=>]въртене по посока на часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]74 брой зъби, [=>]9 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]-5,5
29стартерF032US0031напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]2 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]52,5
30стартерF032US0032напрежение, волт[=>]12 стартова мощност, киловат[=>]1,8 [=>]въртене по посока срещу часовниковата стрелка фланец-O, мм[=>]76 брой зъби, [=>]10 брой зъби, [=>]11 брой на дупките за закрепване, [=>]3 брой на резбовите дупки, [=>]0 водещо зъбно колело - основна позиция, мм[=>]52,5