Търсене за URW

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1шарнирно съединение, кормилна колона34-75001[=>]регулируем до година на модела, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]6971
2шарнирно съединение, кормилна колона34-75002[=>]нерегулируем до година на модела, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]6971
3шарнирно съединение, кормилна колона34-75003[=>]регулируем от година на модел, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]1075
4шарнирно съединение, кормилна колона34-75004[=>]нерегулируем от година на модел, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]1075
5шарнирно съединение, кормилна колона34-75005[=>]регулируем до година на модела, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]9236
6шарнирно съединение, кормилна колона34-75006[=>]нерегулируем до година на модела, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]9236
7шарнирно съединение, кормилна колона34-75007[=>]регулируем до година на модела, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]9232
8шарнирно съединение, кормилна колона34-75008[=>]нерегулируем до година на модела, [=>]2003 техн. информационен номер, [=>]9232
9шарнирно съединение, кормилна колона34-75009[=>]нерегулируем до година на модела, [=>]2005 [=>]за автомобили с активно управление
10шарнирно съединение, кормилна колона34-75010[=>]нерегулируем до година на модела, [=>]2005 [=>]за автомобили без активно управление
11шарнирно съединение, кормилна колона34-79201[=>]нерегулируем [=>]за автомобили със сервотроник -управление
12шарнирно съединение, кормилна колона34-79202[=>]регулируем от година на модел, [=>]2003 [=>]за автомобили със сервотроник -управление
13шарнирно съединение, кормилна колона34-79203[=>]нерегулируем до година на модела, [=>]2003
14шарнирно съединение, кормилна колона34-79204[=>]нерегулируем от година на модел, [=>]2003
15шарнирно съединение, кормилна колона34-79205[=>]регулируем до година на модела, [=>]2003
16шарнирно съединение, кормилна колона34-79206[=>]регулируем от година на модел, [=>]2003
17шарнирно съединение, кормилна колона34-79207[=>]регулируем от година на модел, [=>]2003 [=>]за учебен автомобил
18шарнирно съединение, задвижващ валMS12A10масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]29 диам. на гарн., мм[=>]35 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 дължина, мм[=>]214,7 O, мм[=>]90 мярка на резбата, [=>]M1
19шарнирно съединение, задвижващ валMS12A20масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]29 диам. на гарн., мм[=>]35 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 дължина, мм[=>]214,7 O, мм[=>]90 мярка на резбата, [=>]M1
20шарнирно съединение, задвижващ валMS12A30масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]31 диам. на гарн., мм[=>]35 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 дължина, мм[=>]214,7 O, мм[=>]93 мярка на резбата, [=>]M1
21шарнирно съединение, задвижващ валMS62840масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]27 диам. на гарн., мм[=>]60 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27
22шарнирно съединение, задвижващ валMS72410масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]45 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]19 дължина, мм[=>]184,5 O, мм[=>]66 мярка на резбата, [=>]M1
23шарнирно съединение, задвижващ валMS72420масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]27,9 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 дължина, мм[=>]187,5 O, мм[=>]77 мярка на резбата, [=>]M1
24шарнирно съединение, задвижващ валMS22610масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]33,5 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 дължина, мм[=>]238 O, мм[=>]90 мярка на резбата, [=>]M8
25шарнирно съединение, задвижващ валMS72430масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]26 диам. на гарн., мм[=>]27,9 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]22 дължина, мм[=>]187,5 O, мм[=>]77
26шарнирно съединение, задвижващ валMS22620[=>]за автомобили с управление на четирите колела масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]59 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]24 дължина, мм[=>]239 O, мм[=>]103 мярка на резбата, [=>]M8
27шарнирно съединение, задвижващ валMS22630масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]62 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]27 дължина, мм[=>]241 O, мм[=>]91 мярка на резбата, [=>]M8
28шарнирно съединение, задвижващ валMS22640масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]59 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]24 дължина, мм[=>]247 O, мм[=>]103 мярка на резбата, [=>]M8
29шарнирно съединение, задвижващ валMS22650масто на монтаж, [=>]от страната на колелото брой зъби, ABS-пръстен, [=>]48 външни зъби стр. на колелото, [=>]30 диам. на гарн., мм[=>]59 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]24 дължина, мм[=>]247 O, мм[=>]103 мярка на резбата, [=>]M8
30шарнирно съединение, задвижващ вал22-01114масто на монтаж, [=>]от страната на колелото външни зъби стр. на колелото, [=>]31 диам. на гарн., мм[=>]60 вътр. зъби от стр. на колелото, [=>]28 дължина, мм[=>]227 O, мм[=>]103 мярка на резбата, [=>]M1