Търсене за VARTA

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127476512014010A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 ток за студен тест EN, А[=>]100 ток за студен тест EN, А[=>]100 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y5 вид на полюса, [=>]Y5 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]152 дължина, мм[=>]152 ширина, мм[=>]88 ширина, мм[=>]88 височина, мм[=>]147 височина, мм[=>]147
2стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127971512015012A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 ток за студен тест EN, А[=>]120 ток за студен тест EN, А[=>]120 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y6 вид на полюса, [=>]Y6 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]136 дължина, мм[=>]136 ширина, мм[=>]82 ширина, мм[=>]82 височина, мм[=>]162 височина, мм[=>]162
3стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127483512901019A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 ток за студен тест EN, А[=>]190 ток за студен тест EN, А[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y11 вид на полюса, [=>]Y11 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]151 дължина, мм[=>]151 ширина, мм[=>]70 ширина, мм[=>]70 височина, мм[=>]131 височина, мм[=>]131
4стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127490512903013A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]12 ток за студен тест EN, А[=>]130 ток за студен тест EN, А[=>]130 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y11 вид на полюса, [=>]Y11 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]152 дължина, мм[=>]152 ширина, мм[=>]70 ширина, мм[=>]70 височина, мм[=>]150 височина, мм[=>]150
5стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127629514011014A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]14 капацитет на батерия, Ач[=>]14 ток за студен тест EN, А[=>]140 ток за студен тест EN, А[=>]140 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y8 вид на полюса, [=>]Y8 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]135 дължина, мм[=>]135 ширина, мм[=>]90 ширина, мм[=>]90 височина, мм[=>]167 височина, мм[=>]167
6стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140505514012014A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]14 капацитет на батерия, Ач[=>]14 ток за студен тест EN, А[=>]140 ток за студен тест EN, А[=>]140 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y8 вид на полюса, [=>]Y8 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]136 дължина, мм[=>]136 ширина, мм[=>]91 ширина, мм[=>]91 височина, мм[=>]168 височина, мм[=>]168
7стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140512514013014A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]14 капацитет на батерия, Ач[=>]14 ток за студен тест EN, А[=>]140 ток за студен тест EN, А[=>]140 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y8 вид на полюса, [=>]Y8 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]136 дължина, мм[=>]136 ширина, мм[=>]91 ширина, мм[=>]91 височина, мм[=>]168 височина, мм[=>]168
8стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987141274514014014A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]14 капацитет на батерия, Ач[=>]14 ток за студен тест EN, А[=>]140 ток за студен тест EN, А[=>]140 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y8 вид на полюса, [=>]Y8 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]134 дължина, мм[=>]134 ширина, мм[=>]89 ширина, мм[=>]89 височина, мм[=>]166 височина, мм[=>]166
9стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987141281514401019A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]14 капацитет на батерия, Ач[=>]14 ток за студен тест EN, А[=>]190 ток за студен тест EN, А[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y8 вид на полюса, [=>]Y8 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]134 дължина, мм[=>]134 ширина, мм[=>]89 ширина, мм[=>]89 височина, мм[=>]176 височина, мм[=>]176
10стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127506514901022A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]14 капацитет на батерия, Ач[=>]14 ток за студен тест EN, А[=>]220 ток за студен тест EN, А[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y1 вид на полюса, [=>]Y1 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]150 дължина, мм[=>]150 ширина, мм[=>]87 ширина, мм[=>]87 височина, мм[=>]161 височина, мм[=>]161
11стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127513514902022A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]14 капацитет на батерия, Ач[=>]14 ток за студен тест EN, А[=>]220 ток за студен тест EN, А[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y4 вид на полюса, [=>]Y4 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]150 дължина, мм[=>]150 ширина, мм[=>]87 ширина, мм[=>]87 височина, мм[=>]161 височина, мм[=>]161
12стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140529516015016A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]16 капацитет на батерия, Ач[=>]16 ток за студен тест EN, А[=>]160 ток за студен тест EN, А[=>]160 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y4 вид на полюса, [=>]Y4 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]160 дължина, мм[=>]160 ширина, мм[=>]90 ширина, мм[=>]90 височина, мм[=>]161 височина, мм[=>]161
13стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140536516016012A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]16 капацитет на батерия, Ач[=>]16 ток за студен тест EN, А[=>]120 ток за студен тест EN, А[=>]120 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y2 вид на полюса, [=>]Y2 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]205 дължина, мм[=>]205 ширина, мм[=>]72 ширина, мм[=>]72 височина, мм[=>]164 височина, мм[=>]164
14стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140543518014015A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]18 капацитет на батерия, Ач[=>]18 ток за студен тест EN, А[=>]150 ток за студен тест EN, А[=>]150 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y10 вид на полюса, [=>]Y10 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]186 дължина, мм[=>]186 ширина, мм[=>]82 ширина, мм[=>]82 височина, мм[=>]171 височина, мм[=>]171
15стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140550518015018A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]18 капацитет на батерия, Ач[=>]18 ток за студен тест EN, А[=>]180 ток за студен тест EN, А[=>]180 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y7 вид на полюса, [=>]Y7 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]181 дължина, мм[=>]181 ширина, мм[=>]92 ширина, мм[=>]92 височина, мм[=>]164 височина, мм[=>]164
16стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127520518901026A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]18 капацитет на батерия, Ач[=>]18 ток за студен тест EN, А[=>]260 ток за студен тест EN, А[=>]260 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y4 вид на полюса, [=>]Y4 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]177 дължина, мм[=>]177 ширина, мм[=>]88 ширина, мм[=>]88 височина, мм[=>]156 височина, мм[=>]156
17стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127537518902026A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]18 капацитет на батерия, Ач[=>]18 ток за студен тест EN, А[=>]260 ток за студен тест EN, А[=>]260 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y4 вид на полюса, [=>]Y4 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]177 дължина, мм[=>]177 ширина, мм[=>]88 ширина, мм[=>]88 височина, мм[=>]156 височина, мм[=>]156
18стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140567519011019A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]19 капацитет на батерия, Ач[=>]19 ток за студен тест EN, А[=>]190 ток за студен тест EN, А[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y6 вид на полюса, [=>]Y6 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]176 дължина, мм[=>]176 ширина, мм[=>]101 ширина, мм[=>]101 височина, мм[=>]156 височина, мм[=>]156
19стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140574519012019A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]19 капацитет на батерия, Ач[=>]19 ток за студен тест EN, А[=>]190 ток за студен тест EN, А[=>]190 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y6 вид на полюса, [=>]Y6 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]176 дължина, мм[=>]176 ширина, мм[=>]101 ширина, мм[=>]101 височина, мм[=>]156 височина, мм[=>]156
20стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127636519013017A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]19 капацитет на батерия, Ач[=>]19 ток за студен тест EN, А[=>]170 ток за студен тест EN, А[=>]170 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y10 вид на полюса, [=>]Y10 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]186 дължина, мм[=>]186 ширина, мм[=>]82 ширина, мм[=>]82 височина, мм[=>]171 височина, мм[=>]171
21стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140581519014018A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]19 капацитет на батерия, Ач[=>]19 ток за студен тест EN, А[=>]180 ток за студен тест EN, А[=>]180 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y5 вид на полюса, [=>]Y5 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]176 дължина, мм[=>]176 ширина, мм[=>]101 ширина, мм[=>]101 височина, мм[=>]176 височина, мм[=>]176
22стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987127292519901017A512напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]19 капацитет на батерия, Ач[=>]19 ток за студен тест EN, А[=>]170 ток за студен тест EN, А[=>]170 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y10 вид на полюса, [=>]Y10 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]186 дължина, мм[=>]186 ширина, мм[=>]82 ширина, мм[=>]82 височина, мм[=>]173 височина, мм[=>]173
23стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140598520012020A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]20 капацитет на батерия, Ач[=>]20 ток за студен тест EN, А[=>]200 ток за студен тест EN, А[=>]200 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y7 вид на полюса, [=>]Y7 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]207 дължина, мм[=>]207 ширина, мм[=>]92 ширина, мм[=>]92 височина, мм[=>]164 височина, мм[=>]164
24стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987141298520016020A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]20 капацитет на батерия, Ач[=>]20 ток за студен тест EN, А[=>]200 ток за студен тест EN, А[=>]200 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y7 вид на полюса, [=>]Y7 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]205 дължина, мм[=>]205 ширина, мм[=>]90 ширина, мм[=>]90 височина, мм[=>]162 височина, мм[=>]162
25стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987141304522450034A512напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]22 капацитет на батерия, Ач[=>]22 ток за студен тест EN, А[=>]340 ток за студен тест EN, А[=>]340 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y14 вид на полюса, [=>]Y14 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]196 дължина, мм[=>]196 ширина, мм[=>]131 ширина, мм[=>]131 височина, мм[=>]183 височина, мм[=>]183 да се обърне внимание на сервизната информация, [=>] да се обърне внимание на сервизната информация, [=>]
26стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987141311522451034A512напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]22 капацитет на батерия, Ач[=>]22 ток за студен тест EN, А[=>]340 ток за студен тест EN, А[=>]340 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y14 вид на полюса, [=>]Y14 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]196 дължина, мм[=>]196 ширина, мм[=>]131 ширина, мм[=>]131 височина, мм[=>]183 височина, мм[=>]183 да се обърне внимание на сервизната информация, [=>] да се обърне внимание на сервизната информация, [=>]
27стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140604524101020A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]24 капацитет на батерия, Ач[=>]24 ток за студен тест EN, А[=>]200 ток за студен тест EN, А[=>]200 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y3 вид на полюса, [=>]Y3 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]186 дължина, мм[=>]186 ширина, мм[=>]125 ширина, мм[=>]125 височина, мм[=>]178 височина, мм[=>]178
28стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987140611525015022A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]25 капацитет на батерия, Ач[=>]25 ток за студен тест EN, А[=>]220 ток за студен тест EN, А[=>]220 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y10 вид на полюса, [=>]Y10 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]186 дължина, мм[=>]186 ширина, мм[=>]130 ширина, мм[=>]130 височина, мм[=>]171 височина, мм[=>]171
29стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987141304528450030A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]28 капацитет на батерия, Ач[=>]28 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]1 местоположение на полюсите, [=>]1 вид на полюса, [=>]Y14 вид на полюса, [=>]Y14 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]196 дължина, мм[=>]196 ширина, мм[=>]131 ширина, мм[=>]131 височина, мм[=>]183 височина, мм[=>]183
30стартов акумулатор| стартов акумулатор4016987141311528451030A514напрежение, волт[=>]12 напрежение, волт[=>]12 капацитет на батерия, Ач[=>]28 капацитет на батерия, Ач[=>]28 ток за студен тест EN, А[=>]300 ток за студен тест EN, А[=>]300 местоположение на полюсите, [=>]0 местоположение на полюсите, [=>]0 вид на полюса, [=>]Y14 вид на полюса, [=>]Y14 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 изпълнение на канта за закрепване на дъното, [=>]B00 дължина, мм[=>]196 дължина, мм[=>]196 ширина, мм[=>]131 ширина, мм[=>]131 височина, мм[=>]183 височина, мм[=>]183