Търсене за WAGNER

Филтриране на Части
id Ключова дума Код Марка Производител


Снимка Име EAN OEM Описание
1спирачен диск4044197634897WGR1733-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]24 мин. дебелина, мм[=>]21,8 височина, мм[=>]44,2 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]5 тегло, кг[=>]14,14
2спирачен диск4044197634903WGR1784-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]257 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]40,5 центриращ диаметър, мм[=>]60 брой на дупките, [=>]4 тегло, кг[=>]8,33
3спирачен диск4044197635979WGR1800-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]69,5 центриращ диаметър, мм[=>]73,5 брой на дупките, [=>]5 тегло, кг[=>]15,44
4спирачен диск4044197634910WGR6104-1вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]280 дебелина на спир. диск, мм[=>]16 мин. дебелина, мм[=>]13 височина, мм[=>]142 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]170 центриращ диаметър, мм[=>]105 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]13,4 [=>]със закрепващи болтове на колелото масто на монтаж, [=>]предна ос спирачна система, [=>]Perrot 4x44
5спирачен диск4044197634927WGR6139-1вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]290 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]19 височина, мм[=>]111 центриращ диаметър, мм[=>]68 диаметър на кръговата стъпка-O 1, мм[=>]95 диаметър на кръговата стъпка-O 2, мм[=>]170 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]15 масто на монтаж, [=>]предна ос спирачна система, [=>]Brembo [=>]със закрепващи болтове на колелото
6спирачен диск4044197634934WGR6140-1вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]289 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]19 височина, мм[=>]84 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]108 центриращ диаметър, мм[=>]84 брой на дупките, [=>]8 тегло, кг[=>]10,3 масто на монтаж, [=>]задна ос спирачна система, [=>]Brembo
7спирачен диск4044197634941WGR6183-1вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]290 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]20,4 височина, мм[=>]42,5 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]120 центриращ диаметър, мм[=>]102 брой на дупките, [=>]10 масто на монтаж, [=>]предна ос спирачна система, [=>]Brembo тегло, кг[=>]6
8спирачен диск4044197634958WGR6184-1вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]290 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]20,4 височина, мм[=>]78 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]132 центриращ диаметър, мм[=>]150 брой на дупките, [=>]8 масто на монтаж, [=>]задна ос спирачна система, [=>]Brembo тегло, кг[=>]7
9спирачен диск4044197634965WGR6191-1диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]145 центриращ диаметър, мм[=>]120 вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Perrot O, мм[=>]285 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]19 височина, мм[=>]120 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]7,2 масто на монтаж, [=>]задна ос
10спирачен диск4044197634972WGR6228-1вид на спирачния диск, [=>]вентилиран спирачна система, [=>]Ate / Perrot O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]22 мин. дебелина, мм[=>]19 височина, мм[=>]77 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]130 центриращ диаметър, мм[=>]85 брой на дупките, [=>]5 отвор-O, мм[=>]15 брой на дупките за закрепване, [=>]2 отвор-O 1/2, мм[=>]16/23 cylindrical тегло, кг[=>]7
11спирачен диск4044197634989WGR6229-1масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен спирачна система, [=>]Ate / Bosch O, мм[=>]272 дебелина на спир. диск, мм[=>]16 мин. дебелина, мм[=>]14 височина, мм[=>]96 центриращ диаметър, мм[=>]85 диаметър на кръговата стъпка-O 1, мм[=>]112 диаметър на кръговата стъпка-O 2, мм[=>]130 брой на дупките, [=>]5 отвор-O, мм[=>]15 брой на дупките за закрепване, [=>]2 отвор-O 1/2, мм[=>]16/23 cylindrical тегло, кг[=>]7
12спирачен диск4044197634996WGR6261-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]276 дебелина на спир. диск, мм[=>]24 мин. дебелина, мм[=>]22 височина, мм[=>]49,5 центриращ диаметър, мм[=>]96 брой на дупките, [=>]5
13спирачен диск4044197635009WGR6310-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]300 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]68,5 центриращ диаметър, мм[=>]85 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]130 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]9,2
14спирачен диск4044197635016WGR6311-1масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]298 дебелина на спир. диск, мм[=>]16 мин. дебелина, мм[=>]14 височина, мм[=>]71 центриращ диаметър, мм[=>]85 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]130 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]7,3
15спирачен диск4044197635023WGR6312-1масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]303 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]26 височина, мм[=>]93 центриращ диаметър, мм[=>]120 диаметър на кръговата стъпка-O, мм[=>]145 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]9,6
16спирачен диск4044197635030WGR6314-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]300 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]25 височина, мм[=>]74,5 центриращ диаметър, мм[=>]78 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]8,6
17спирачен диск4044197635047WGR6316-1масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]296 дебелина на спир. диск, мм[=>]16 мин. дебелина, мм[=>]13 височина, мм[=>]69,5 центриращ диаметър, мм[=>]76 брой на дупките, [=>]6 тегло, кг[=>]7,6
18спирачен диск4044197635054WGR6317-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]290 дебелина на спир. диск, мм[=>]28 мин. дебелина, мм[=>]25 височина, мм[=>]46 центриращ диаметър, мм[=>]64 брой на дупките, [=>]9 тегло, кг[=>]8,5
19спирачен диск4044197635061WGR6320-1масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]вентилиран O, мм[=>]294 дебелина на спир. диск, мм[=>]24 мин. дебелина, мм[=>]21 височина, мм[=>]83,5 центриращ диаметър, мм[=>]128 брой на дупките, [=>]8 тегло, кг[=>]8,3
20спирачен диск4044197632657WGR0042-1вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]239 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]38,6 центриращ диаметър, мм[=>]65 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11 [=>]с винтове тегло, кг[=>]6,08
21спирачен диск4044197632664WGR0053-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]262 дебелина на спир. диск, мм[=>]11 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]43,5 центриращ диаметър, мм[=>]67 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11 тегло, кг[=>]8,36
22спирачен диск4044197632671WGR0055-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]238 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10,6 височина, мм[=>]41 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]8,5 [=>]с винтове тегло, кг[=>]7,3
23спирачен диск4044197632688WGR0059-1вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]247 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]8 височина, мм[=>]34 центриращ диаметър, мм[=>]66 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]8,5 [=>]с винтове тегло, кг[=>]6,5
24спирачен диск4044197632695WGR0063-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]256 дебелина на спир. диск, мм[=>]16 мин. дебелина, мм[=>]13,5 височина, мм[=>]64 центриращ диаметър, мм[=>]73 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11,5 [=>]с винтове тегло, кг[=>]12,04
25спирачен диск4044197632701WGR0066-1масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]251 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]50,5 центриращ диаметър, мм[=>]59 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]9,5 [=>]с винтове тегло, кг[=>]7,23
26спирачен диск4044197632718WGR0067-1масто на монтаж, [=>]задна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]251 дебелина на спир. диск, мм[=>]10 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]50,5 центриращ диаметър, мм[=>]59 брой на дупките, [=>]5 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]9,5 [=>]с винтове тегло, кг[=>]7,43
27спирачен диск4044197632725WGR0070-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]238 дебелина на спир. диск, мм[=>]8 мин. дебелина, мм[=>]7 височина, мм[=>]41 центриращ диаметър, мм[=>]61 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]8 [=>]с винтове тегло, кг[=>]6,09
28спирачен диск4044197632732WGR0083-1вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]227 дебелина на спир. диск, мм[=>]10.8 мин. дебелина, мм[=>]9 височина, мм[=>]45,8 центриращ диаметър, мм[=>]61,5 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]8,6 тегло, кг[=>]6,24
29спирачен диск4044197632749WGR0089-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]267 дебелина на спир. диск, мм[=>]14.2 мин. дебелина, мм[=>]12,8 височина, мм[=>]111 центриращ диаметър, мм[=>]58,3 брой на дупките, [=>]6 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11,5 тегло, кг[=>]21,9
30спирачен диск4044197632756WGR0103-1масто на монтаж, [=>]предна ос вид на спирачния диск, [=>]плътен O, мм[=>]239 дебелина на спир. диск, мм[=>]12 мин. дебелина, мм[=>]10 височина, мм[=>]35 центриращ диаметър, мм[=>]65 брой на дупките, [=>]4 сила на затягане (въртящ момент), Нютонметър[=>]11 [=>]с винтове тегло, кг[=>]6,92